3858/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3858/QĐ-UBND
Giao tài sản (điều chuyển từ Bộ Giao thông vận tải về UBND tỉnh Thanh Hóa) cho các đơn vị quản lý, sử dụng
Ngày ban hành 11/10/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3858_signed.pdf
 Trở về trang trước