1780/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
1780/UBND-THKH
Thẩm định dự thảo Quyết định đổi tên Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ thanh, thiếu nhi Thanh Hóa thành Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi Thanh Hóa; bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1780_signed.pdf
 Trở về trang trước