2587/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2587/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Chim nước tại Vườn Quốc gia Bến En
Ngày ban hành 10/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2587_signed.pdf
 Trở về trang trước