1306/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1306/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Lập quy hoạch cấp nước đô thị vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1306_signed.pdf
 Trở về trang trước