4877/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4877/QĐ-UBND
Phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phố Chợ tại Khu nội thị số 02 - Tây Quốc lộ 1A,, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4877_signed.pdf
 Trở về trang trước