1791/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1791/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND xã Dân Lý quản lý để UBND huyện Triệu Sơn tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Khu dân cư thôn 3 xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1791_signed.pdf
 Trở về trang trước