5321/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
5321/UBND-KTTC
Cơ chế quản lý chi phí quản lý dự án giữa Ban quản lý dự án chuyên ngành (hoặc khu vực) và các chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5321_signed.pdf
 Trở về trang trước