598/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
598/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 3) cho dự án xử lý sạt lở bờ biển Sầm Sơn
Ngày ban hành 09/02/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d598_signed.pdf
 Trở về trang trước