389/GP-UBND
Chi tiết văn bản
389/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty Cổ phần Loan Dương
Ngày ban hành 12/10/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp389_signed.pdf
 Trở về trang trước