5322/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
5322/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Yên Định về bàn giao, tiếp nhận, quản lý và sử dụng cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc (cũ) của Chi cục Thuế huyện Yên Định
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5322_signed.pdf
 Trở về trang trước