16/2018/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
16/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 5129/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/201`6 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, quy trình công nhận chợ an toàn thực phẩm và trách nhiệm trong quản lý chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/05/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d16_signed.PDF
 Trở về trang trước