573/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
573/QĐ-UBND
Giao kế hoạch chi tiết vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2018 (đợt I)
Ngày ban hành 08/02/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d573_signed.pdf
 Trở về trang trước