12358/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12358/UBND-CN
Giao tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế ngành thông tin và truyền thông và triển lãm ICT 2017
Ngày ban hành 12/10/2017
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12358_signed.PDF
 Trở về trang trước