121/BC-UBND
Chi tiết văn bản
121/BC-UBND
Báo cáo tình hình, kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản và Thú y thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 15/08/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc121_signed.pdf
 Trở về trang trước