1787/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
1787/UBND-KTTC
Giao báo cáo đánh giá 04 năm thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1787_signed.pdf
 Trở về trang trước