1317/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1317/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và nhà lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc tại Khu kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1317_signed.pdf
 Trở về trang trước