611/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
611/QĐ-UBND
Cho phép Doanh nghiệp tư nhân Thương Đàm chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu Thương Đàm tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 12/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d611_signed.pdf
 Trở về trang trước