4874/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4874/QĐ-UBND
Thành lập Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4874_signed.pdf
 Trở về trang trước