197/KH-UBND
Chi tiết văn bản
197/KH-UBND
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tiêm phòng vắcxin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019
Ngày ban hành 30/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh197_signed.pdf
 Trở về trang trước