5323/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
5323/UBND-KTTC
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5323_signed.pdf
 Trở về trang trước