14108/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14108/UBND-THKH
Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c14108_signed.pdf
 Trở về trang trước