4020/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
4020/UBND-KTTC
Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Tiến Tiến về áp giá thuê đất
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c4020_signed.pdf
 Trở về trang trước