1760/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1760/UBND-CN
Nâng cấp quản lý đường huyện, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1760_signed.pdf
 Trở về trang trước