102/GP-UBND
Chi tiết văn bản
102/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD
Ngày ban hành 27/03/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp102_signed.pdf
 Trở về trang trước