165/KH-UBND
Chi tiết văn bản
165/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ hình thức phân biệt đối với phụ nữ của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 25/09/2017
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh165_signed.pdf
 Trở về trang trước