51/GP-UBND
Chi tiết văn bản
51/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường
Ngày ban hành 07/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp51_signed.pdf
 Trở về trang trước