195/TB-UBND
Chi tiết văn bản
195/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần nông sản Phú Gia về tiến độ thực hiện dự án chăn nuôi và giết mổ gia cầm
Ngày ban hành 09/10/2017
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb195_signed.pdf
 Trở về trang trước