1318/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1318/QĐ-UBND
Giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách Trung ương trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 cho các dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1318_signed.pdf
 Trở về trang trước