223/GP-UBND
Chi tiết văn bản
223/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Tân Sơn
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp223_signed.pdf
 Trở về trang trước