142/BC-UBND
Chi tiết văn bản
142/BC-UBND
Tình hình, kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 27/09/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc142_signed.pdf
 Trở về trang trước