12350/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12350/UBND-CN
Làm rõ một số nội dung điều chỉnh, bổ sung hạng mục làm tăng tổng mức đầu tư dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/10/2017
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12350_signed.pdf
 Trở về trang trước