14127/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
14127/UBND-KTTC
Thống nhất nội dung triển khai Kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc Miền Trung năm 2018
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c14127_signed.PDF
 Trở về trang trước