1762/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1762/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án: Đầu tư xây dựng Trường học thuộc mặt bằng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/05/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1762_signed.pdf
 Trở về trang trước