1338/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1338/QĐ-UBND
Cho Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thuê đất tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà điều hành và Trạm quản lý nước sạch thị trấn Quảng Xương
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1338_signed.pdf
 Trở về trang trước