12355/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12355/UBND-CN
Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017
Ngày ban hành 12/10/2017
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12355_signed.pdf
 Trở về trang trước