528/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
528/QĐ-UBND
Giao kế hoạch chi tiết cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2018 tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 06/02/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d528_signed.pdf
 Trở về trang trước