4882/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4882/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4882_signed.pdf
 Trở về trang trước