1771/UBND-NN
Chi tiết văn bản
1771/UBND-NN
Đồng ý cho Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Thanh Hóa nghiên cứu, lập điều chỉnh cục bộ khu đất diện tích 2.067 m2 tại số 04 Lê Phụng Hiểu, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1771_signed.pdf
 Trở về trang trước