15385/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15385/UBND-CN
Giao hướng dẫn đấu nối các dự án vào Quốc lộ 1, Ql 47B
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15385_signed.pdf
 Trở về trang trước