151/BC-UBND
Chi tiết văn bản
151/BC-UBND
Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2014-2016)
Ngày ban hành 20/10/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc151_signed.pdf
 Trở về trang trước