3863/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3863/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép các công trình, dự án thực hiện trong năm 2017, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/10/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm  
 Trở về trang trước