114/TB-UBND
Chi tiết văn bản
114/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh Lê Anh Tuấn về triển khai một số dự án lớn ven biển phía Nam thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 28/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb114_signed.pdf
 Trở về trang trước