1307/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1307/QĐ-UBND
Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần Thương mại VNLAND thuê đất tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh để sử dụng vào mục đích Cửa hàng xăng dầu
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1307_signed.pdf
 Trở về trang trước