61/GP-UBND
Chi tiết văn bản
61/GP-UBND
Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất cho Công ty TNHH Nguyên Phú
Ngày ban hành 13/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp61_signed.pdf
 Trở về trang trước