880/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
880/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà may xuất khẩu Hoàng Tùng tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống cho Công ty TNHH May mặc Hoàng Tùng
Ngày ban hành 13/03/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d880_signed.pdf
 Trở về trang trước