189/TB-UBND
Chi tiết văn bản
189/TB-UBND
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 9 năm 2017
Ngày ban hành 27/09/2017
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb189_signed.pdf
 Trở về trang trước