8132/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8132/UBND-NN
Công ty TNHH Châu Quý xin thuê đất đợt 1 và gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất Khu dịch vụ thương mại tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8132_signed.pdf
 Trở về trang trước