15373/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15373/UBND-CN
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15373_signed.pdf
 Trở về trang trước