4454/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4454/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu nhà máy sản xuất dầu ăn và các sản phẩm chiết xuất từ dầu ăn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia của Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực Miền Bắc Việt Nam
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4454_signed.pdf
 Trở về trang trước