56/GP-UBND
Chi tiết văn bản
56/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty TNHH Hùng Mạnh
Ngày ban hành 09/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp56_signed.pdf
 Trở về trang trước